2019 2020 2 dönem sınıf alan zümre başkanları toplantısı

2019-2020 Lise Matematik 2. Dönem Zümre Toplantısı | Matematik Öğretmeni.

(6) Sanat ve spor kurulunda ise ayrıca yetenekli öğrencilerin belirlenmesi, seçimi, eğitimi, yetiştirilmesi ve üst öğrenime hazırlanmasına ilişkin hususlar görüşülür ve karara bağlanır.

2019 2020 2 dönem sınıf alan zümre başkanları toplantısı

1. sınıf 1. dönem zümre toplantı tutanağı 2019-2020, 1. sınıf sene başı ilçe zümre toplantı tutanağı, 1. sınıf 2019-2020 zümre 1. dönem indir. Bu dosya 1. sınıf zümre toplantı tutanakları kategorisine eklenmiştir. Buna benzer dosyalar için 1. sınıf zümre toplantı tutanakları kategorisine bakabilirsiniz.

2019-2020 Sene Sonu Türkçe Zümre Toplantı Tutanağı.

Kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürleri kurulları. 3. Tutanak yazımı için katip üyelerin seçimi,.

2019 2020 2 dönem sınıf alan zümre başkanları toplantısı

E) İlçe Zümre Başkanları Toplantıları 25 Haziran 2020 f) İl Zümre Başkanları Toplantısı 26 Haziran 2020 47. Öğrenime Devam Etmek İsteyenlerin Alan Tercihleri Yapmak Üzere Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan-Dal Seçimi; a) 2019- 20 Ders Yılı Sonunda 10.Sınıfa Geçmeye Hak Kazanan Öğrencilerden 2019-2020.

Zümre Öğretmenler Kurulu | Türk Dili ve Edebiyatı.

V) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,. Ç) İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapacak öğrencilerle ilgili konuların değerlendirilmesi,. H) Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri,.

2019 2020 2 dönem sınıf alan zümre başkanları toplantısı – 2019 2020 2 dönem sınıf alan zümre başkanları toplantısı

B. Eğtm Kurumu Alan Zümre Toplantıları C. Eğtm Kurumu Sınıf Alan Zümre Başkanları Toplantıları D. İlçe Alan Zümre Toplantıları E. İl Alan Zümre Toplantıları 22-30 Hazran 2020 79 İl Genel Sene Sonu Rehber Öğretmenler Toplantısı 17 Hazran 2020 80 Örgün ve Yaygın Eğtm Kurumlarında 2019-2020 Ders Yılının Sona Ermes.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Başı İlçe Sınıf/Alan.

J) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,. Madde 6 – (1) Ülke ve il genelinde eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini geliştirmek, iş birliği ve denetimi sağlamak amacıyla Bakanlık, il ve ilçe düzeyi ile eğitim kurumunda eğitim kurulları oluşturulur.

2019 2020 2 dönem sınıf alan zümre başkanları to plantsı

2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları… RG-16/9/2017-30182) (1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu, sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer…. RG-5/9/2019.

1. Sınıf 1. Dönem İlçe Zümre Toplantı Tutanağı 2019-2020.

Madde 12 – (1) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri; eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir. İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır. Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise alan/bölüm şefleri alanının zümre başkanı olup bu göreve devam ettiği sürece zümre başkanlığı devam eder. (Değişiklik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı ) Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir. Yıl içerisinde zorunlu bir sebeple zümre başkanı değiştiği takdirde yedek başkan zümrenin başkanı olur. Katılımcılardan yeni bir yedek başkan seçilir. Bir önceki zümre başkanı toplantı yaparak mevcut durumu, yapılacak ve yapılmış çalışmaları, gündemleri ve kararları yeni başkana ve katılımcılara aktarır. Seçilen başkan eğitim kurumu yönetimine bildirilir. (9) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il/ilçe millî eğitim müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan ilçe sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen Maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. D) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi/liselerinin müdürleri,.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Toplantıları yapıldı. 16 Eylül 2019 09:09 255. İlçe düzeyinde uygulama birliğini gerçekleştirmek, zümreler arası iş birliği ve bilgi paylaşımı yoluyla öğrenci başarısında artış sağlamak, eğitimde ve öğretimde niteliği geliştirmek.

4. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları 2021-2022.

Haberler: YöneticiHane'ye Hoş Geldiniz. Daha güzel bir ortam için sitemizi arkadaşlarınıza duyurmanızı ve etkin bir şekilde kullanmanızı bekliyoruz. E) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,. Bb) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Öğretim programlarının özelliğine göre ders araç ve gereci olarak kullanılması, öğrencilerin özel durumları, pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak eğitim ortamlarında bilişim araçlarının bulundurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,.

AddThis Utility Frame. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem İl Zümre Başkanları Toplantısında Alınan Kararlar. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 2. Dönem İl Zümre Başkanları toplantıları ilgi (b) yönetmeliğin 35.maddesi gereği ve ilgi (c) yönerge doğrultusunda yapılmış olup, toplantılarda alınan kararların.

2019-2020 Yılı Sene Başı Lise Zümre/ Zümre Başkanları.

Cc) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Okul sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalar,. (2) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Kurullar; ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ekim, şubat ve haziran ayları içerisinde, ortaöğretim kurumlarında ise kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir. (Değişiklik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

2. Sınıf Zümreleri [01] 2019-2020 2. Sınıflar Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ. [02] 2019-2020 2. Sınıflar Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ. [03] 2019-2020 2. Sınıflar Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ. [04] 2019-2020 2.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Zümre Toplantısı Yapıldı.

(4) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır. Ğ) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişi ile öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar,. (5) Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

2019 2020 2 dönem sınıf alan zümre başkanları toplantısı

A) Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri 23 Haziran 2020 Salı b) Eğitim Kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu 24 Haziran 2020 Çarşamba c) İlçe sınıf/alan zümreleri 25 Haziran 2020 Perşembe d) İl sınıf/alan zümreleri 26 Haziran 2020 Cuma 16 2019-2020 Eğitim Kurumları Zümre Kurulları Yıl SonuToplantıları.

PDF 2019-2020 Eği̇ti̇m Öğreti̇m Yili Çalişma Takvi̇mi̇ – Meb.

(6) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen Maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. (Değişiklik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil eğitim kurumunun ilgili tüm personeli tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır. Madde 5 – (1) Eğitim kurulları ile zümrelerin faaliyetleri aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür. F) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,.

Dönem toplantı tutanakları 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için güncel olarak hazırlanmıştır. 4. sınıfta her iki dönemde de zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılır. 4. sınıf 2. Dönem zümre toplantı tutanakları 2021-2022 sayfamızda zümre öğretmenleri için hazırlanan toplantı tutanaklarını bulabilirsiniz.

4. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları – Testkolik.

(7) Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmen/öğretmenler il millî eğitim müdürlüğünün planlamasına göre zümre toplantılarına katılırlar. Madde 13 – (1) Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu, sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde sınıf/alan zümre başkanları kurulu başkanı değiştirilemez.

Nuri DEMİRAĞ 2. Ulusal İHA ve Robot Yarışması 2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. Dönem İlçe Sınıf Alan Zümre Başkanları Toplantısı 2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI 2019 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEMİ BAŞLIYOR.

2021 2022 Yılı KİMYA ZÜMRE Toplantı Tutanakları 1.Dönem 2.Dönem Sene.

(4) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem Maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. (Değişiklik:08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir.

07 Şubat 2019: c) Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı: 04 Şubat 2019: 08 Şubat 2019: d) İlçe Sınıf/Alan Zümreleri: 11 Şubat 2019: 12 Şubat 2019: e) İl Sınıf/Alan Zümreleri: 13 Şubat 2019: 15 Şubat 2019: 60: Mesleki Eğitim Merkezlerinde yeni sistem çırak öğrencilerin 2. yarıyıla başlaması.

Zümre Toplantı Tutanakları – Meb Ders.

– İlköğretim programları uygulanan özel eğitim kurumları,. Madde 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sene Başı Eğitim kurumu Sınıf/alan Zümreleri Gündem Maddeleri. Başlatan YoneticiHane. Yanıt: 0 Gösterim: 7785 07 Eylül 2018, Cuma – 11:59 Gönderen: YoneticiHane: 2017-2018 Zümre Başkanları Kurulu Gündem Maddeleri. Başlatan YoneticiHane. Yanıt: 0… 2019-2020 Sene Sonu Türkçe Zümre Toplantı Tutanağı (Okunma sayısı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.